Hệ thống kẹp khuôn tự động
Đăng ngày 28-10-2016 Lúc 05:10'- 882 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 Bộ
Hệ thống đồng bộ bao gồm:
-01 Bộ nguồn FP101U cho tự động kẹp
-08 Bộ kẹp khuôn TY-6C
-01 Bộ vật tư cho hệ thống thủy lực
01 Bộ vật tư cho hệ thống điện và tự động hóa