Máy xọc CNC 500
Đăng ngày 03-11-2016 Lúc 04:04'- 395 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 Bộ
CNC-500
- Hành trình cắt 500mm
- Công suất motor: 15kW
- ......