} Bộ căn lá độ dày Mitutoyo 184-305S (0.05-1mm/13 lá/100mm) - CTM Vina