} Bộ căn lá độ dày Mitutoyo 184-306S (0.05-0.8mm/10 lá/100mm) - CTM Vina