} Bộ căn lá độ dày Mitutoyo 184-308S, 0.05-0.8mm/10 lá - CTM Vina