} Bộ căn mẫu 10 chi tiết Mitutoyo 516-101-10 (thép, kiểm tra panme, cấp 1) - CTM Vina