} Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 543-390 (12.7mm/ 0.001mm) - CTM Vina