} Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 543-491B (50.8mm/0.001mm) - CTM Vina