} Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 543-494B (50.8mm/ 0.01mm) - CTM Vina