} Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 1013S-10 (0-1mm/ 0.002mm) - CTM Vina