} Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 3058S-19 (0-50mm/ 0.01mm) - CTM Vina