} Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 3060SB-19 (0-80mm/ 0.01mm) - CTM Vina