} Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 3062SB-19 (0-100mm/ 0.01mm) - CTM Vina