} Thước đo độ sâu cơ khí Mitutoyo 527-122, 0-200mm, 0.02mm - CTM Vina