} Thước đo sâu cơ khí Mitutoyo 527-101, 0-150mm, 0.02mm - CTM Vina