} Thước đo độ sâu điện tử Mitutoyo 571-202-30, 0-200mm/0.01 - CTM Vina