} Thước đo độ sâu điện tử Mitutoyo 571-213-10, 0-300mm/ 0.01mm - CTM Vina