} Trạm trộn bê tông xi măng 30 - 120 m3/h - CTM Vina