} Trung tâm gia công CNC bằng tia Plasma - CTM Vina